dimarts, 29 de desembre del 2020

Hotel Lido 1972 (Camp de Mar)

 

Font: Tarjeta postal  Ed. Icaria

Hotel Lido a la platja de Camp de Mar l'any 1972. Manté la mateixa fisonomia amb canvis als balcons i la piscina. La foto actual no s'ha pogut fer durant la temporada estival per culpa de la situació sanitària que tenim i ens falten els turistes corresponents.
Hotel Lido en la playa de Camp de Mar el año 1972. Mantiene la misma fisonomía con cambios en los balcones y la piscina. La foto actual no se ha podido hacer en el periodo estival por culpa de la actual situación sanitaria que tenemos y faltan los turistas correspondientes.

diumenge, 7 de juny del 2020

Plaça des Pou (Andratx)

Foto: Facebook Fotos antigues de Mallorca
Plaça des Pou on podem veure la Creu de s'Abeurador que encara continua avui en dia. Abans hi havia una barberia on ara hi ha part de la terrassa del Bar Cubano. Es mantenen els edificis del fons de la imatge amb poques modificacions.
Diuen que el nom oficial és Plaça de Pou, en referència a Amparo Pou, esposa del general Bernat Riera, a qui es va dedicar es Carrer Major.
Plaza des Pou donde podemos ver la Cruz de s'Abeurador que aún continua hoy en día. Antes había una barbería donde ahora hay una parte de la terraza del bar Cubano. Se mantienen los edificios del fondo de la imagen con pocas modificaciones.
Dicen que el nombre oficial es Plaza de Pou, en referencia a Amparo Pou, esposa del general Bernat Riera, a quien se dedicó la Calle Mayor.

dijous, 28 de maig del 2020

Clastra de Son Mas amb cavalls

Foto: Postal
Clastra de Son Mas de finals dels anys 20. Surt la calessa dels propietaris del castell on diuen que els cavalls es deien "Mosquito" i "Guerrero". Encara hi havia la cisterna al centre del pati i a les escales es pot veure la filla dels majorals que estaven al càrrec de la finca.
Claustro de Son Mas a finales de los años 20. Aparece la calesa de los propietarios del castillo donde dicen que los caballos se llamaban "Mosquito" y "Guerrero". Aún estaba la cisterna en el centro del patio y en las escaleras se puede ver a la hija de los mayorales que estaban al cargo de la finca.

divendres, 15 de maig del 2020

Son Mas (pou i porta)

Foto: FBook
Claustre de Son Mas amb el pou i la porta de fusta amb les enredaderes als murs. En l'actualitat es pot veure el redol on estava el pou i les pedres tant del terra com dels murs són les mateixes.
Claustro de Son Mas con el pozo y la puerta de madera con las enredaderas en los muros. En la actualidad se puede ver el círculo donde estaba el pozo y las piedras del suelo y los muros son las mismas.

diumenge, 10 de maig del 2020

Plaça des Pou - Travessia Antoni Mulet (Andratx)

Foto: J.M.
Aquí podem veure la pujada per la Travessia d'Antoni Mulet des de la Plaça des Pou. Podem veure com es conserva la creu així com l'església de Santa Maria.
Aquí podemos ver la subida por la travesía Antoni Mulet desde la plaza del Pou. Podemos ver como se conserva la cruz así como la iglesia de Santa Maria.

dijous, 7 de maig del 2020

Claustre Son Mas (escales)

Escales d'entrada a Son Mas amb el seu antic pou  i els cossiols als escalons, quan encara era propietat privada supòs. Ara ja és municipal amb els dos gegants als costats i sense el pou.
Escaleras de entrada a Son Mas con su antiguo pozo y las macetas en los escalones, cuando aún era propiedad privada supongo. Ahora ya es municipal con los dos gigantes a los lados y sin el pozo.

diumenge, 22 de març del 2020

Gelats Can Nero (Andratx)

Foto: FBook
L'inici dels gelats de Can Nero a Andratx data de l'any 1980. L'any 1992 els tios d'en Juan Nero li varen deixar a ell el negoci. La data de la foto és l'any 2000 on havien fet reforma a la gelateria i varen fer una festa d'inauguració on va venir tothom i en Pep Toni, que era es capellà, la va beneir. Els tios encara eren vius i varen tenir una alegriada. A la foto hi són en Guiem Nero, Lluís Nero, Maria Antònia,, Lluís Nero (fill), Antònia (fillola), Juan Nero i Antonia.
L'any 2015 el fill Lluís va reobrir de nou la gelateria tal i com es veu a la imatge amb els familiars de l'antiga foto.
El inicio de los helados de Can en Andratx data del año 1980. El año 1992 los tíos de Juan Nero le dejaron a él el negocio. La fecha de la foto es del 2000 donde había reformado la heladería e hicieron una fiesta de inauguración de la heladería donde vinieron todos y Pep Toni, que era el cura, la bendijo. En la foto están Guiem Nero, Lluís Nero, Maria Antonia, Lluis Nero (hijo), Antonia (ahijada), Juan Nero y Antonia.
El año 2015 el hijo Lluís reabrió de nuevo la heladería tal y como se ve en la imagen con los familiares de la antigua foto.

divendres, 6 de març del 2020

Carrer Reverend Matías Flexas

Foto del carrer Reverend Matías Flexas durant la celebració de la Mare de Déu de Lluc. Podem veure com es conserven els mateixos edificis. L'únic canvi és la porta metàl·lica de l'esquerra que actualment han empedrat la part baixa i ja no fa la seva funció.
És curiós que, en aquells temps, ja estaven les finestres condemnades de l'edifici de l'esquerra i el mateix a la porta de la dreta.
Foto de la calle Reverendo Matías Flexas durante la celebración de la Virgen de Lluc. Podemos ver como se conservan los mismos edificios. El único cambio es la puerta metálica de la izquierda que ahora está empedrada en su parte baja y ya no cumple su función.
Es curiosos que, en aquellos tiempos, ya estaban las ventanas tapiadas del edificio de la izquierda así como la puerta de la derecha.

dimecres, 8 de gener del 2020

Plaça de Miguel Moner (abans Plaça de la Constitució)

Foto: Ferragut (tarjeta postal)
Foto: J.M.
Plaça de la Constitució (ara Plaça de Miguel Moner, també coneguda popularment com a plaça de Sant Pere per la capelleta on hi havia la imatge del sant i que ara s'exposa a l'església cada 29 de juny), on es pot veure al fons l'antic Ajuntament conservant el rellotge i el petit campanari. Al fons a l'esquerra estava Can Gasparoto i a la dreta li deien Es Casino. Just la primera casa a la dreta era antigament una barberia per després ser una vivenda particular. Es mantenen els mateixos edificis i es pot veure com antigament era zona de festes i congregació d'andritxols per diferents actes. Avui en dia és una zona de pas i l'antic ajuntament ara és l'actual biblioteca d'Andratx.
Plaza de la Constitución (ahora Plaza de Miguel Moner, también conocida popularmente como plaza de San Pedro por la capilla donde estaba la imagen del santo y que ahora se expone en la iglesia cada 29 de junio),) donde se puede ver al fondo el antiguo Ayuntamiento conservando el reloj y el pequeño campanario. Al fondo a la izquierda estaba Can Gasparoto y a la derecha lo llamaban el Casino. Justo la primera casa a la derecha era una barbería para después ser una vivienda particular. Se mantienen los mismos edificios y se puede ver como antiguamente era zona de fiestas y congregación de andritxoles para diferentes actos. Ahora es una zona de paso y el antiguo ayuntamiento es la actual biblioteca de Andratx.