dimarts, 30 de setembre del 2014

Carrer General Bernardo Riera (ant. Carrer Major)

Foto: FB Joan Cerdà 1956
Foto: FBook
Almenys s'han mantingut les mateixes cases encara que alguna ha afegit una alçada més.
Al menos se han mantenido las mismas casas aunque alguna ha añadido una altura más.

dissabte, 27 de setembre del 2014

Teatre Argentí 1974

Foto: Malen Tomas Fiol
El que està al cotxet és en Santi Fernández amb la seva mare. El que es rasca el cap és en Plácido Méndez i el que està al costat dels cartells en Toni de Ca Na Seca. Els dos d'esquena són el fill de la "Serena" i en Toni que fa feina a la brigada municipal.
Tota semblança amb la realitat és pura casualitat. El Teatre Argentí es va obrir l'any 1912 i va ser substituït per pisos l'any 2005 malauradament.

El que está en el cochecito es Santi Fernández con su madre. El que se rasca la cabeza es Plácido Méndez y el que está al lado de los carteles es Toni de Ca Na Seca. Los dos de espalda son el hijo de la "serena" y Toni que está en la brigada municipal.
Todo parecido con la realidad es pura casualidad. El Teatro Argentino abrió el año 1912 y fue sustituido por pisos el año 2005 desgraciadamente.

dimecres, 24 de setembre del 2014

Avinguda Mateu Bosch Port Andratx (II)

Foto: Facebook
M'enrecord del llaüt d'en Pepin (Mongar), d'en Sion (Jayca) i del d'en Pedro Mandilego. Ara veiem la zona ocupada per les terrasses del Tim's, Mitj&Mitj i altres... a més de la terrassa de l'Hotel Brismar
Me acuerdo del llaut de Pepín (Mongar), de Sion (Jayca) y el de Pedro Mandilego. Ahora vemos la zona ocupada por las terrazas del Tim's, Mitj&Mitj y otras... además de la terraza del Hotel Brismar.

diumenge, 21 de setembre del 2014

Avinguda Mateu Bosch Port Andratx

Foto: Toni Verd
Foto de finals dels anys 70. No hi havia cap terrassa, l'únic restaurant era el Rocamar al fons del carrer i hi havia 4 mollets (un d'ells era Can Bornada) on els veïnats anaven a nedar cada dia.
El carrer era de doble sentit i s'aparcava al costat de la mar sense cap problema. L'únic bar que hi havia aprop era el Tim's que encara hi és. Ara hem perdut el compte dels restaurants i bars que hi ha a la zona.
Foto de finales de los 70. No había ninguna terraza, el único restaurante era el Rocamar al fondo de la calle y había 4 muelles (uno de ellos Can Bornada) donde los vecinos iban a nadar cada día.
La calle era de doble sentido y se aparcaba al lado del mar. El único bar que había cerca era el Tim's que aún está. Ahora hemos perdido la cuenta de la cantidad de restaurantes y bares que hay en la zona.

divendres, 19 de setembre del 2014

Hotel Can Rico a Andratx

Foto: Juana Ginesta
Foto dels anys 30 de l'Hotel Can Rico (també Pensió Mallorca) a Andratx al carrer Major. Fou inaugurat als anys 1916-17 i reconvertit en hospital durant la guerra (1936-1939). La vorera era la meitat d'ample i la gent caminava pel mig del carrer tranquil·lament.
Foto de los años 30 del Hotel Can Rico (también Pensión Mallorca) en Andratx en la calle Mayor. Fue inaugurado los años 1916-17 y reconvertido en hospital durante la guerra (1936-1939) La acera era la mitad de ancha y la gente caminaba por en medio de la calle tranquilamente.

dimecres, 17 de setembre del 2014

Carrer Baltasar Porcel (abans Via Roma, ant. Carrer de la Lonja)

Foto: Facebook
Es poden veure com els molins han perdut el seu capell, la pujada final es va eixamplar eliminant les cases de la dreta i en ser de vianants ja no té voreres.
Es pot veure escrit Calle de la Lonja, té pinta de ser dels anys 30.
 Se pueden ver los molinos han perdido su sombrero, la subida final se ensanchó eliminando las casas de la derecha y al ser peatonal ya no hay aceras.
Se puede ver escrito Calle de la Lonja, tiene pinta de ser de los años 30.

divendres, 12 de setembre del 2014

600 a Son Mas

Foto de J.M.
Concentració de 600 a Son Mas? Veiem que la rotonda no existia. No sabem si el xiprer és el mateix i la palmera ha crescut. Tal vegada els pilars de l'entrada a Son Mas són els mateixos que ara estan col·locats a un costat de la rotonda donant entrada al Predi d Son Mas.

¿Concentración de 600 en Son Mas? Vemos que la rotonda no existía. Nosabemos si el ciprés es el mismo y la palmera ha crecido. Tal vez los pilares de la entrada a Son Mas son los mismos que ahora están colocados a un lado de la rotonda dando entrada al Predio de Son Mas.

dijous, 11 de setembre del 2014

Entrada Sa Coma (II)

Foto de FB Toni Pujol
Entrada a Sa Coma, on aparcaven els cotxos ara hi ha la vorera. Ja no hi ha la cabina telefònica però encara queda la marca enterra.
Entrada a Sa Coma, donde aparcaban los coches ahora está la acera. Ya no está la cabina telefónica aunque queda la marca en el suelo.

dimecres, 10 de setembre del 2014

Entrada Sa Coma (I)

Foto: FB Toni Pujol
Aquí podem veure clarament que l'entrada es feia pel pont del torrent, ara la carretera és totalment recta quedant només les parets de marès del pont.
També podem veure els efectes del foc del passat estiu a la muntanya de davant.
Aquí podemos ver claramente que la entrada se hacía por el puente del torrente, ahora la carretera es totalmente recta quedando sólo las paredes de marés del puente.
También podemos ver los efectos del fuego del verano pasado en la montaña de enfrente.

dimarts, 9 de setembre del 2014

Pistes de Sa Coma

Foto: FB Toni Pujol
Aquí tenim el solar on actualment estan les pistes de Sa Coma i el parking. Veiem que antigament havia una porteria prop de l'entrada i ja no està la "torre" de la esquerra. Ens comenta en Rafa de Can Paco que antigament havia un camp de beisbol on hi jugaven els nins de Sa Coma.
Aquí tenemos el solar donde actualmente están las pistas de Sa Coma i el aparcamiento. Vemos que antiguamente había una portería cerca de la entrada y ya no está la torre de la izquierda. Nos comenta Rafa de Can Paco que antiguamente había un campo de beisbol donde jugaban los niños de Sa Coma.

diumenge, 7 de setembre del 2014

Cooperativa agrícola d'Andratx

Foto: Facebook
 Cooperativa agrícola d'Andratx, quan el carrer no estava asfaltat ni havia els pisos del darrere.
Cooperativa agrícola de Andratx, cuando la calle no estaba asfaltada ni existían los pisos de detrás.

dijous, 4 de setembre del 2014

Pontet entrada Sa Coma

Foto: FB Toni Pujol
Antigament indicava just l'entrada a Sa Coma, ara només dona cap a l'inici del camí de sa Font des Bosc. Podem veure que encara es conserven les pedres de marès i el piló de l'entrada a la finca que hi ha a l'esquerra. Les canyes han envaït el torrent.
Antiguamente indicaba justo la entrada a Sa Coma, ahora soló indica el inicio del camíno de sa Font des Bosc. Podemos ver que aún se conservan las piedras de marés y el pilón de la entrada a la finca que hay a la izquierda. Las cañas han invadido el torrente.

Sa Font de la Vila

Foto de J. M. realitzada per Bartomeu "es capellà"
Els veïnats rentaven la roba al torrent i feien viatges al pou per cercar aigua. Al fons la possessió on les palmeres o no estaven plantades o encara eren petites. L'entrada al torrent i el camí que duia cap a S'Arracó ara està tancat.
Los vecinos lavaban la ropa en el torrente y hacían viajes al pozo para buscar agua. Al fondo la casa donde las palmeras o no estaban plantadas o aún eran pequeñas. La entrada al torrente y el camino que llevaba a S'Arracó ahora está cerrado.