dijous, 20 de novembre del 2014

Port d'Andratx des de Son Orlandis

Foto: FBook
Vistes del Port d'Andratx des del Puig de Son Orlandis on abans no hi havia pins que tapessin les vistes cap al port. Podem veure la Mola amb només la torre de vigilància i el port sense el Club de vela.
Foto: Carte Postal
Vistas del Puerto de Andratx desde el Puig de Son Orlandis cuando no había pinos que tapasen esas vistas hacia el puerto. Podemos ver la Mola con sólo la torre de vigilancia y el puerto sin el Club de vela.

divendres, 14 de novembre del 2014

Port d'Andratx (1976)

Hi ha 38 anys de diferència entre aquestes fotos. A les dues hi ha dos germans pescant al mateix lloc. La muntanya de Monport estava buida i la mar també.
Hay 38 años de diferencia entre estas fotos. En las dos hay dos hermanos pescando en el mismo sitio. La montaña de Monport estaba vacía y la mar también.

dilluns, 10 de novembre del 2014

Edifici Fotografia Ferrer (enrera)

Foto: Fbook
Foto del moment en què es construïa l'edifici on posteriorment estaria Fotografia Ferrer. Podem veure que el camí que duia cap a Son Xina ara està més cap dalt i al seu lloc està el solar d'una casa.
Al fons es mantenen algunes cases d'un pis entre elles la de Ca'n Nero.
Foto del momento en que se construía el edificio donde posteriormente estaría Fotografía Ferrer. Podemos ver que el camino que llevaba a Son Xina ahora está más arriba y en su lugar hay un solar.
Al fondo se mantienen algunas casas de un piso entre ellas la de Ca'n Nero.

divendres, 7 de novembre del 2014

Intersecció Av. Joan Carles I i carrer Constitució

A les fotos antigues encara no estava asfaltat i l'església es veia més sencera. Ara el carrer Constitució és de vianants i l'avinguda d'una sola direcció.
Foto:Fernando Moragues (inici s.XX)
En las fotos antiguas aún no estaba asfaltado y la iglesia se podía ver más entera. Ahora la calle Constitución es peatonal y la avenida es de un solo sentido.
Foto: Postal

dimarts, 4 de novembre del 2014

Fonts d'Andratx (I)

Qui no va conèixer aquesta font? Ara està desapareguda i al seu llloc hi ha un taronger i un cartell publicitari...
¿Quién no conoció esta fuente? Ahora está desaparecida y en su lugar hay un naranjo y un cartel publicitario...

dilluns, 3 de novembre del 2014

Ermita de Son Orlandis

Ermita de Son Orlandis dalt del Puig del mateix nom. Podem veure com abans no havia pins i tenia una vista espectacular del Port d'Andratx.
Avui en dia està abandonada sense cap utilització llevat dels que pugen al Puig d'excursió, esports o cercant esclata-sangs...
Ermita de Son Orlandis encima del monte del mismo nombre. Podemos ver como antes no había pinos y tenía una vista espectacular del Puerto de Andratx.
Hoy en día esta abandonada sin ningún uso excepto los que suben como excursión, deportes o buscando setas...