divendres, 31 de juliol del 2015

Camp de Mar (s'Illeta III)

Foto: Fbook
Destaquen les noves edificacions al costat de Cala Cranca i l'hotel totalment nou...
Destacan las nuevas edificaciones al lado de Cala Cranca y el hotel totalmente nuevo...