dijous, 8 de gener del 2015

Plaça d'Espanya (Cas Pobil)

Any de neu a la plaça Espanya. Es pot veure Cas Pobil amb el sostre de fusta just a l'entrada. Podem veure com es conserva el bar en l'actualitat envoltat d'altres bars com Ses Rosses i Can Tumi.
He hagut de fer la foto d'un altre angle, ja que els cotxos aparcats actualment no deixen veure clarament les façanes.
Año de nieve en la plaza España. Se puede ver Cas Pobil con el toldo de madera justo en la entrada. Podemos ver como se conserva el bar en la actualidad rodeado de otros bares como Ses Rosses y Can Tumi.
He tenido que hacer la foto desde otro ángulo, ya que los coches aparcados actualmente no dejan ver claramente las fachadas.

dimarts, 6 de gener del 2015

Carrer Joan Carles I (abans Carrer Cerdà o sa carretera)

Carrer Cerdà (ara Joan Carles I) abans d'arribar a la plaça de Pou durant les festes de Sant Pere. Podem veure la farmàcia antiga i com es conserva la mateixa porta. Es conserven els mateixos edificis.
Calle Cerdà (ahora Juan Carlos I) antes de llegar a la plaza de Pou durante las fiestas de San Pedro. Podemos ver la farmacia antigua y como se conserva la misma puerta. Se conservan los mismos edificios.