divendres, 27 de desembre del 2019

Carrer Balanguera (antic carrer Primo de Rivera, Andratx)

Foto: JMoreno
Foto del carrer Balanguera (antigament Primo de Rivera) durant la celebració de la Mare de Deu de Lluc. L'edifici del fons a la dreta es ca ses monges (ara ja no es veu tapat per un altre edifici nou) i a l'esquerra la fusteria den Miqueló.
Foto de la calle Balanguera (antiguamente Primo de Rivera) durante la celebración de la Virgen de Lluc. El edificio al fondo a la derecha es el de las monjas (ahora ya no se ve tapado por otro nuevo) y a la izquierda tenemos la carpintería de Miqueló.

divendres, 20 de desembre del 2019

Carrer Sallent (Andratx)

Foto: J.M.
Carrer Sallent durant la celebració de les festes de la Mare de Deu de Lluc. On hi havia uns joves arbres ara hi ha cotxos. A l'esquerra ja trobem l'actual centre de Dia. La cotxera i la casa de la dreta encara es mantenen iguals.
Calle Sallent durante la celebración de las fiestas de la Virgen de Lluc. Donde había unos árboles jóvenes ahora hay coches. A la izquierda encontramos el actual centro de día. La cochera y la casa de la derecha aún se mantienen iguales.

divendres, 13 de desembre del 2019

Carrer Pere Antoni Pujol (Andratx)

Carrer Perer Antoni Pujol vist enfront de Can Bolei i adornat amb motiu de la Mare de Deu de Lluc.
Calle Pere Antoni Pujol visto enfrente de Can Bolei y adornado con motivo de la Virgen de Lluc.