dissabte, 23 de gener del 2021

Souvenir Camp de Mar (anys 60)

Foto: FBook
 Foto dels anys 60 on podem veure el souvenir que havia a l'inici de Camp de Mar així com l'entrada a l'Hotel Camp de Mar. El nou hotel Gran Camp de Mar ocupa l'espai on abans hi havia els pins.

Foto de los años 60 donde podemos ver el souvenir que había al inicio de Camp de Mar así como la entrada al Hotel Camp de Mar. El nuevo hotel Gran Camp de Mar ocupa el espacio donde antes estaban los pinos.

dijous, 14 de gener del 2021

Restaurant Petit Ambassador (Camp de Mar)

Font: FaceBook Fotos antiguas de Mallorca
Foto del restaurant Petit Ambassador a primera línia de la platja de Camp de Mar, ara hi ha un Beach Club veint-se la serra de Garrafa al darrera.

Foto del restaurante Petit Ambassador en primera línea de la playa de Camp de Mar, ahora hay un Beach Club viéndose la sierra de Garrafa detrás.

diumenge, 3 de gener del 2021

Souvenir y hotel Villa Real de Camp de Mar anys 60-70

 

Font: FBook

Souvenir a l'entrada de Camp de Mar i al fons l'Hotel Villa Real que encara hi es. L'aturada de taxis ocupa l'espai del souvenir. Destaca el Citroën 2 cavalls en primera línia.

Souvenir en la entrada de Camp de Mar y al fondo el Hotel Villa real que aún está. La parada de taxis ocupa el espacio del souvenir. Destaca el Citroën 2 caballos en primera línea.