dilluns, 31 d’agost del 2015

Port d'Andratx any 1898

Foto:Arxiu Bestard (Huma06)
Vista del Port d'Andratx de l'any 1898 on encara no hi havia la Lonja. Es pot veure l'església avui tapada pels nous edificis. El passeig ha guanyat terreny a la mar on de joves anàvem a agafar gambetes per després anar a pescar.
Vista del Puerto de Andratx del año 1898 donde aún no estaba la Lonja. Se puede ver la iglesia hoy tapada por edificios nuevos. El paseo ha ganado terreno a la mar donde cuando eramos jovenes íbamos a coger gambas para después ir a pescar.

dijous, 27 d’agost del 2015

Faro petit Port Andratx 2

Foto: Fbook
Vistes des del faro petit quan encara no hi era l'hotel Brismar!! Es mantenen les cases de primera linia davant la platja petita. S'ha afegit un passeig per la part exterior del far amb una zona de descans i veiem com el Bellavista s'ha ampliat.
Vistas desde el faro pequeño cuando aún no estaba el hotel Brismar!! Se mantienen las casa de primera línea delante de la playa pequeña. Se ha añadido un paseo por la parte exterior del faro y vemos como el Bellavista se ha ampliado.

dijous, 20 d’agost del 2015

Faro petit Port Andratx

Foto: FBook
Moll del faro petit (li deiem farito) amb un parell de turistes, guaita una calesa a l'esquerra i les xarxes dels pescadors al llarg del moll. Encara havia poques cases a les muntanyes del front.
Muelle del faro pequeño (lo llamábamos farito) con unos cuantos turistas, asoma una calesa por la izquierda y las redes de los pescadores a lo largo del muelle. Aún había pocas casas en las montañas del frente.

dissabte, 15 d’agost del 2015

Carrer Joan Carles I (abans carrer Cerdà o sa Carretera) nevada de 1956

Foto: Fbook
Part alta de l'antic carrer Cerdà el dia de la nevada de l'any 56. Les primeres cases mantenen les seves façanes. Al fons veiem el desaparegut Teatre Argentí.
Parte alta de la antigua calle Cerdà el día de la nevada del año 56. Las primeras casas mantienen sus fachadas. Al fondo vemos el desaparecido Teatro Argentino.

dimarts, 4 d’agost del 2015

Carrer Rdo. Matias Flexas i Teatre Argentí, nevada de 1956

Foto: Fbook
Any 1956, espectacular nevada a Andratx on es varen fer moltes fotos, aquesta del carrer Rdo. Matias Flexas amb el Teatre Argentí al fons. Malauradament a la foto actual s'ha convertit en pisos...
També podem veure que no estava l'actual tenda d'electrodomèstics Can Paca però sí les finques i pati de la dreta.
Año 1956, espectacular nevada en Andratx donde se hicieron muchas fotos, ésta de la calle Rdo. Matias Flexas con el Teatro Argentino al fondo. Desgraciadamente en la foto actual se ha convertido en pisos...
También podemos ver que no estaba la actual tienda de electrodomésticos Can Paca pero sí las fincas y patio de la derecha.