diumenge, 31 de juliol del 2016

Hotel Bellavista (Port Andratx 1930 i 1956 aprox.)

Foto: FBook
Foto: FBook
Foto de l'Hotel Bellavista que després seria bar i ara hi està el Capuccino. Encara era només un edifici sense l'ampliació actual i una petita terrassa just a la sortida de l'hotel... no com uns anys després...
La primera foto és de l'any 1930 aproximadament i pensem que encara no regentava cap negoci, la segona ja és del 56 i podem veure que ja hi era l'hotel.
Foto del Hotel Bellavista que después sería bar y ahora está el Capuccino. Aún era sólo un edificio sin la ampliación actual y una pequeña terraza justo a la salida del hotel... no como unos años después...
La primera foto es del año 1930 aproximadamente y pensamos que aún no regentaba negocio alguno, la segunda es del 56 aproximadamente y podemos ver que ya estaba el hotel.

divendres, 29 de juliol del 2016

Terrassa Brismar Port Andratx

Foto: FBook
Vista de la terrassa del Brismar amb el Puig de s'Espart al fons sense apartaments.
Vista de la terraza del Brismar con el Puig de s'Espàrt al fondo sin apartamentos.

dijous, 21 de juliol del 2016

Església Andratx i Passeig de Son Mas

Foto des parcs que envolten Son Mas. Es pot veure el solar ple d'arbres on ara hi ha el passeig de Son Mas i els edificis que l'envolten. Els molins encara hi son i també es manté el mateix mur de pedra que hi ha a la carretera ja arreglat.
Foto desde los parques que rodean Son Mas. Se puede ver el solar lleno de árboles donde ahora está el paseo de Son Mas y los edificios que lo rodean. Los molinos aún están y también el mismo muro que hay en la carretera ya arreglado.

divendres, 15 de juliol del 2016

Escales església Andratx (nevada de 1934)

Foto: J.M.
Nevada del 34 a l'entrada de l'església de Santa Maria d'Andratx i es Puig Cornador al fons. Destacar la gran quantitat de marjades que hi havia a la muntanya i que ara romanen amagades sota els pins.
Nevada del 34 en la entrada de la iglesia de Santa María de Andratx y el Puig Cornador al fondo. Destacar la gran cantidad de "marjades" que había en la montaña y que ahora están escondidas bajo los pinos.

diumenge, 10 de juliol del 2016

Oficina Sa Nostra Andratx i ambulància (1975)

Foto: Gabriel Pujol
El que va ser la "Caja de ahorros y Monte de Piedad" que després seria Sa Nostra i ara BMN, continua a la mateixa ubicació. També destacar la clàssica ambulància que tan bon servei donava al poble. La dona és na Carme Moner Tugores, primera directora de Sa Nostra i imaginem que l'ambulància la degué comprar el banc per es poble.
Aquesta foto sortia al Setmanari Andratx que es repartia doblegat i es podia enviar per correus (es pot veure el segell de Franco a la part superior de la foto).
Lo que fue la Caja de ahorros y Monte de Piedad que después sería Sa Nostra y ahora BMN, continúa en el mismo lugar. También destacar la clásica ambulancia que tan buen servicio daba al pueblo. La mujer es Carmen Moner Tugores, primera directora de Sa Nostra e imaginamos que la ambulancia la debió comprar el banco para el pueblo.
Esta foto salía en el Semanario Andratx que se repartía doblado y se podía enviar por correo (se puede ver el sello de Franco en la parte superior de la foto).