diumenge, 25 d’octubre del 2015

Sortida de S'Arracó cap a Sant Elm (1915)

Foto: Josep Salvany (presa del FBook de FAM)
Només queda el camí sense la marjada a l'esquerra i es manté la casa antiga de la dreta encara que molt més tapada. A mig camí trobem la nova rotonda que duu cap al Port. Almenys la muntanya es manté verge de cases i xalets no com altres bandes.
Sólo queda el camino sin la pared seca a la izquierda y se mantiene la casa antigua de la derecha aunque más tapada. A medio camino encontramos la nueva rotonda que lleva hacia el Puerto. Al menos se mantiene vírgen la montaña de casas y chalets no como en otros lados.

dilluns, 19 d’octubre del 2015

Port d'Andratx

Foto: Fbook
Quan encara no hi havia l'ampliació del club de vela i la gent venia aquí a agafar gambes per després utilitzarles per pescar.
Cuando aún no había la ampliación del club de vela y la gente venía aquí a coger gambas para luego usarlas para pescar después.

diumenge, 11 d’octubre del 2015

Cine Puerto (Port d'Andratx)

Foto de l'edifici de l'antic Cine Puerto al Port d'Andratx. En aquells moments hi havia una empresa anomenada Tot Nàutic i ara hi ha algo semblant a una bodega i crec que es fan exposicions d'art.
Foto del edificio del antiguo Cine Puerto en el Puerto de Andratx. En aquellos momentos había una empresa llamada Tot Nautic y ahora hay algo parecido a una bodega y creo que se celebran exposiciones de arte.

divendres, 2 d’octubre del 2015

Primera línia del Port d'Andratx

Foto: postal Zerkowitz
Altra foto d'Adolfo Zerkowitz treta entre els anys 15 i 50. Encara no hi era la terrassa del Brismar i tenia una planta menys. El Villa Italia a la dreta del tot només tenia l'edifici del davant. Tot eren mollets on ara hi ha el passeig amb les terrasses dels restaurants.
Otra foto de Adolfo Zerkowitz hecha entre los años 15 y 50. Aún no estaba la terraza del Brismar y tenía una planta menos. El Villa Italia a la derecha del todo sólo tenía el edificio de enfrente. Todo eran muelles donde ahora está el paseo con las terrazas de los restaurantes.