divendres, 22 de març del 2024

Carrer Pedro A. Pujol (Andratx)

 

Foto: J.M.
Carrer Pedro A. Pujol adornat amb motiu de la festivitat del Corpus com la resta de carrers principals d'Andratx.

Calle Pedro A. Pujol adornada con motivo de la festividad del Corpus como el resto de calles principales de Andratx.

dissabte, 9 de març del 2024

Carrer del Carme II (Andratx)

Foto: Setmanari Andratx

 Carrer del Carme on encara eren camins de terra enlloc dels actuals empedrats.

Calle del Carmen donde aún eran caminos de tierra en lugar de los actuales empedrados.

divendres, 1 de març del 2024

Av. Joan Carles I (postguerra Andratx)

 

Foto: Facebook

Camió pujant per la Avinguda Joan Carles I (antic carrer Cerdà) en el temps de la postguerra sense els cotxos aparcats ni els arbres que hi ha a l'actualitat.

Camión subiendo por la Avenida Joan Carles I (antigua calle Cerdà) en el tiempo de la postguerra sin los coches aparcados ni los árboles que hay en la actualidad.