dissabte, 22 de desembre del 2018

Cala Marmacen (Port Andratx)

Foto: FBook
Foto molt antiga on només podem veure la torre de l'anglès i Cala Marmacen sense cases, avui en dia no es pot veure tota la cala per la quantitat de xalets que hi ha a la vorera de la carretera que puja a la Mola. També hem trobat una altre foto de l'Arxiu Joan Estelrich Maimó molt semblant.
Foto: Arxiu Joan estelrich Maimó
Foto muy antigua donde sólo podemos ver la torre del inglés y Cala Marmacen sin casas, hoy en día no se puede ver toda la cala por la cantidad de chalets que hay al lado de la carretera que sube hacia la Mola.
También hemos encontrado otra foto del Archivo Joan Estelrich Maimó bastante parecida.

dissabte, 8 de desembre del 2018

Far gros i Puig de s'Espart 2 (Port Andratx)

Foto: Emilio Guirado
Foto més antiga que l'anterior del far gros on només es pot veure la casa del farer i un parell més. No hi ha signes de cap carretera i es pot veure una barca de turistes entrant al Port.
Foto más antigua que la anterior del faro grande donde sólo se puede ver la casa del farero y un par más. No hay signos de carreteras y se puede ver una barca de turistas entrando al Puerto.

dissabte, 24 de novembre del 2018

Port Andratx (vista des de la Torre de sa Mola, 1880 aprox.)

Foto: Quadre Arxiduc Lluís Salvador
Quadre del Port d'Andratx des de la Torre de Sa Mola fet entre els anys 1870 i 1880. Es veu clarament tant s'Esclop com el Galatzó al fons i el petit nucli pequer al Port. Al fons també es pot veure el nucli d'Andratx i el puig de Son Orlandis.
Cuadro del Puerto de Andratx desde la Torre de Sa Mola hecho entre los años 1870 y 1880. Se ve claramente tanto s'Esclop como el Galatzó al fondo y el pequeño núcleo pesquero en el Puerto. Al fondo también se puede ver el núcleo de Andratx y el puig de Son Orlandis.

divendres, 12 d’octubre del 2018

Saluet (Port Andratx)

Foto: Guia Balear Josep Pla
Foto de Saluet treta de la Guia Balear de Josep Pla (1950). O no hi havia canyes o les tallaven al costat de l'aigua. Encara hi són les cases del fons i podem veure s'Esclop i el Galatzó al fons.
Per l'angle de la foto podem deduir que el pont estava més alt en aquells anys.
Foto de Saluet sacada de la Guía Balear de Josep Pla (1950). O no había cañas o las cortaban al borde del agua. Aún están las casas del fondo y podemos ver el Esclop y el Galatzó al fondo.
Por el ángulo de la foto podemos deducir que el puente era más alto en aquellos años.

dissabte, 8 de setembre del 2018

Far gros i puig de s'Espart (1966 aprox.)

Foto: J.M.
Aquí es pot veure el puig de s'Espart quan començaven a fer les carreteres de la futura urbanització. Es pot veure la casa de l'antic farer, ara un laboratori d'investigacions marines, també l'antic hostal i com es començava a construir l'edifici d'apartaments NautiClub de Cala Fonoll.
Aquí podemos ver el puig de s'Espart cuando comenzaban a hacer las carreteras de la futura urbanización. Se puede ver la casa del antiguo farero, ahora un laboratorio de investigaciones marinas, también el antiguo hostal y como se comenzaba a construir el edificio de apartamentos NautiClub de Cala Fonoll.

divendres, 31 d’agost del 2018

Far petit (1968)

Pel·lícula El Mago (any 1968)
Fotograma de la pel·lícula "El Mago" rodada en part al Port d'Andratx l'any 1968. Ja es pot veure l'hotel Brismar i el Bellavista així com la Llonja. A primera línia el mar sense cap vaixell fondejat i un petit optimist vermell sense haver de sortejar la gran quantitat de barques que trobem avui dia.
Encara es podia veure l'església avui tapada pels diferents edificis.
Fotograma de la película El Mago rodada en el Puerto de Andratx el año 1968. Ya se puede ver el Hotel Brismar y el Bellavista así como la Lonja. En primera línea el mar sin barco alguno fondeado y un pequeño optimist rojo sin tener que sortear la gran cantidad de barcas que encontramos hoy en día.
Aún se podía ver la iglesia hoy tapada por los diferentes edificios.

dijous, 23 d’agost del 2018

Mola Club Port d'Andratx

Postal
Qui no s'enrecorda del Mola Club? Darrer punt de sortida de la nit portenya que començavem per l'Idó per després anar a Le Privé a Cala Llamp i acabavem aquí a les tantes de la matinada.
Ara només hi ha pedres i la resta d'una paret que estava just sota la discoteca. Del funicular queden restes dels rails.
¿Quién no se acuerda del Mola Club? Último punto de salida de la noche porteña que comenzábamos por el Idó para después ir a Le Privé en Cala Llamp y acabábamos aquí a las tantas de la madrugada.
Ahora solo hay piedras y el resto de una pared que había justo debajo de la discoteca. Del funicular solo quedan restos de los railes.
Foto: Carolina Castro

divendres, 17 d’agost del 2018

Es Saluet

Foto: FBook
Vista des del torrent de Saluet al pont fet pels peatons a les dues fotos. Just darrera de la primera persona a l'esquerra, està la torre que havia al Port i que encara es pot veure a la part trasera de l'edifici verd que es veu, on als baixos està el restaurant El Coche des del 77.
Vista desde el torrente de Saluet al puente hecho para los peatones en las dos fotos. Justo detrás de la primera persona a la izquierda, está la torre que había en el puerto y que aún puede verse desde la parte trasera del edificio verde que se ve, donde en los bajos está el restaurante el Coche desde el 77.