divendres, 31 d’octubre del 2014

Carrer Constitució

Foto: Fbook
     El carrer Constitució quan encara no era de vianants i a Andratx teníem banda de música i majorettes.
La calle Constitución cuando aún no era peatonal y en Andratx teníamos banda de música y majorettes.

dimecres, 29 d’octubre del 2014

Fotografia Ferrer

Foto: Facebook
Façana de Fotografia Ferrer, només falten els cartells i els cables ja no estan amagats. Antigament amb una cortina bastava, ara hi ha una corredissa metàl·lica.
Fachada de Fotografía Ferrer, sólo faltan los carteles y los cables ya no están escondidos. Antiguamente con una cortina bastaba, ahora hay una corredera metálica.
Foto del FB quan es construia...

diumenge, 26 d’octubre del 2014

Vista Andratx (1929)

Foto: facebook
A l'antiga foto es pot veure que encara no estava el Passeig de Son Mas i davall l'esglèsia la caserna d'infanteria de marina que després va ser l'escola graduada i ara està esbucada. Ara hi ha un bloc de pisos a mig construir des de fa molts d'anys i es poden veure que les cases han crescut en pisos...
En la antigua foto se puede ver que aún no estab el Paseo de Son Mas y debajo de la iglesia la residencia de la infantería de marina que luego fue la escuela graduada y ahora está derrumbada . Ahora hay un bloque de pisos a medio construir desde hace muchos años y se puede ver que las casas han crecido en pisos...

dijous, 23 d’octubre del 2014

Castell de Son Mas (I)

Foto: Facebook
Son Mas antigament, ara és el castell de Son Mas, actual Ajuntament d'Andratx. Podem veure la torre i l'entrada modificades.
Son Mas antiguamente, ahora es el Castillo de Son Mas, actual Ayuntamiento de Andratx. Podemos ver la torre y la entrada modificadas.

divendres, 17 d’octubre del 2014

Sa Teulera

Foto: Facebook
Sa Taulera, on es feien teules, maons, rajoles, revoltons, etc... En aquells temps els nins jugaven a futbol al carrer Gaspar Pujol i feien servir la porta de l'edifici com a porteria. Ara al solar de sa taulera hi ha un parc i només queda el teatre al fons del mateix nom.
Sa Teulera, donde se hacían tejas, bovedillas, baldosas, ladrillos, etc..   En aquellos tiempos los niños jugaban a fútbol en la calle Gaspar Pujol haciendo servir la puerta del edificio como portería. Ahora el solar de sa Taulera lo ocupa un parque quedando solo el teatro al fondo del mismo nombre.

dimarts, 14 d’octubre del 2014

Institut d'ensenyament secundari Baltasar Porcel (1997)

Foto: Facebook
 Era l'any 1997 quan es feia l'Institut Baltasar Porcel a Andratx. També podem veure el Puig Cornador abans i després de l'incendi.
Era el año 19  cuando se hacía el Instituto Baltasar Porcel. También podemos ver el Puig Cornador antes y después del incendio.

divendres, 10 d’octubre del 2014

Gir carrer Llibertat a Pere A. Pujol (1965)

Foto: J.M.
S'han mantingut les cases i el gir. Només han canviat els barrots de pedra per ferro.
La foto és de 1965, anys abans a partir del cartell (Palma) tomaren unes cases. Eren les festes de Sant Pere, dins els carros joves de la OJE repartien a les famílies necessitades un gall i una cistella acompanyats per un regidor i un municipal.
Se han mantenido las casas y el giro. Sólo han cambiado los barrotes de piedra por hierro.
La foto es de 1965, años atrás a partir del cartel (Palma) derribaron unas casas. Eran las fiestas de San Pedro, dentro de los carros los jovenes de la OJE repartían a las famílias necesitadas un gallo y una cesta acompañados pr un regidor y un municipal.

dimarts, 7 d’octubre del 2014

Avinguda de la Cúria (1973-75)

Foto: J.M.
Dia de mercat. He juntat dues fotos per tenir una millor panoràmica. Val la pena veure els cotxes antics i Son Mas sense tapar pels actuals edificis.
Dia de mercado. He juntado dos fotos para tener una mejor panorámica. Vale la pena ver los coches antiguos y Son Mas sin tapar por los actuales edificios.

divendres, 3 d’octubre del 2014

Carretera Estellencs

Foto: J.M.
Antigament li deien Estellenchs. Amb el Puig Cornador sense cremar...
Antiguamente lo llamaban Estellenchs. Con el Puig Cornador sin quemar...