dimecres, 20 de juliol del 2022

Vistes aèries Port Andratx

 

Foto: Truyol

Aquí podem veure fotos del inicis del Port d'Andratx amb les barques que duien oli i fustes i cap indici tant del club de vela com de la llotja del peix.

A les fotos següents veiem com es comencen a veure la fàbrica d'oli al mig del nucli i com comencen les obres tant de la llotja com del Club de Vela.

Veiem com es passa de vaixells que transportaven oli i fustes (i fins i tot duien esponges de Cuba) als típics llaüts de pesca i finalment barques recreatives i llanxes més grosses.

L'única part que encara queda verge són els aiguamolls de Can Fasser.

Foto: Truyol

Aquí podemos ver fotos de los inicios del Puerto de Andratx con las barcas que llevaban aceite y madera y ningún indicio tanto del club de vela como de la lonja del pescado.

En las fotos siguientes vemos como se comienza a ver la fábrica de aceite en medio del núcleo y como inician obras de la Lonja y del Club de Vela.

Vemos como se pasa de barcos que transportaban aceite y madera (incluso traían esponjas de Cuba) a los típicos "llaüts" de pesca y finalmente barcas recreativas y lanchas más grandes.

La única parte que queda aún vírgen son los humedales de Can Fasser.

Foto: FacebookFoto: Facebook  1962

Foto: Facebook

Foto: Facebook


Foto: postal


Foto: Facebook

Foto: Facebook

dissabte, 6 de febrer del 2021

Platja Camp de Mar III

Foto: Postal (fotos antigues Mallorca Facebook)
 Postal de la platja de Camp de Mar en ple estiu. Podem veure que l'hotel Platja Camp de Mar només tenia la part davantera feta (o està tapada pels pins) comparada amb l'actual mentre que l'altre hotel Gran Camp de Mar el varen esbucar per fer-ne un de nou molt més gros. Pocs pins han sobreviscut aquest boom turístic mentre que es manté la passarel·la cap a la illeta.

Postal de la playa de Camp de Mar en pleno verano. Podemos ver que el hotel Playa Camp de Mar sólo tenía la parte delantera (o está tapada por los pinos) comparada con el actual mientras que el otro hotel Gran Camp de Mar lo derribaron para hacer uno nuevo más grande. Pocos pinos han sobrevivido este boom turístico mientras que se mantiene la pasarela hacia la illeta.

dissabte, 23 de gener del 2021

Souvenir Camp de Mar (anys 60)

Foto: FBook
 Foto dels anys 60 on podem veure el souvenir que havia a l'inici de Camp de Mar així com l'entrada a l'Hotel Camp de Mar. El nou hotel Gran Camp de Mar ocupa l'espai on abans hi havia els pins.

Foto de los años 60 donde podemos ver el souvenir que había al inicio de Camp de Mar así como la entrada al Hotel Camp de Mar. El nuevo hotel Gran Camp de Mar ocupa el espacio donde antes estaban los pinos.

dijous, 14 de gener del 2021

Restaurant Petit Ambassador (Camp de Mar)

Font: FaceBook Fotos antiguas de Mallorca
Foto del restaurant Petit Ambassador a primera línia de la platja de Camp de Mar, ara hi ha un Beach Club veint-se la serra de Garrafa al darrera.

Foto del restaurante Petit Ambassador en primera línea de la playa de Camp de Mar, ahora hay un Beach Club viéndose la sierra de Garrafa detrás.

diumenge, 3 de gener del 2021

Souvenir y hotel Villa Real de Camp de Mar anys 60-70

 

Font: FBook

Souvenir a l'entrada de Camp de Mar i al fons l'Hotel Villa Real que encara hi es. L'aturada de taxis ocupa l'espai del souvenir. Destaca el Citroën 2 cavalls en primera línia.

Souvenir en la entrada de Camp de Mar y al fondo el Hotel Villa real que aún está. La parada de taxis ocupa el espacio del souvenir. Destaca el Citroën 2 caballos en primera línea.

dimarts, 29 de desembre del 2020

Hotel Lido 1972 (Camp de Mar)

 

Font: Tarjeta postal  Ed. Icaria

Hotel Lido a la platja de Camp de Mar l'any 1972. Manté la mateixa fisonomia amb canvis als balcons i la piscina. La foto actual no s'ha pogut fer durant la temporada estival per culpa de la situació sanitària que tenim i ens falten els turistes corresponents.
Hotel Lido en la playa de Camp de Mar el año 1972. Mantiene la misma fisonomía con cambios en los balcones y la piscina. La foto actual no se ha podido hacer en el periodo estival por culpa de la actual situación sanitaria que tenemos y faltan los turistas correspondientes.

diumenge, 7 de juny del 2020

Plaça des Pou (Andratx)

Foto: Facebook Fotos antigues de Mallorca
Plaça des Pou on podem veure la Creu de s'Abeurador que encara continua avui en dia. Abans hi havia una barberia on ara hi ha part de la terrassa del Bar Cubano. Es mantenen els edificis del fons de la imatge amb poques modificacions.
Diuen que el nom oficial és Plaça de Pou, en referència a Amparo Pou, esposa del general Bernat Riera, a qui es va dedicar es Carrer Major.
Plaza des Pou donde podemos ver la Cruz de s'Abeurador que aún continua hoy en día. Antes había una barbería donde ahora hay una parte de la terraza del bar Cubano. Se mantienen los edificios del fondo de la imagen con pocas modificaciones.
Dicen que el nombre oficial es Plaza de Pou, en referencia a Amparo Pou, esposa del general Bernat Riera, a quien se dedicó la Calle Mayor.

dijous, 28 de maig del 2020

Clastra de Son Mas amb cavalls

Foto: Postal
Clastra de Son Mas de finals dels anys 20. Surt la calessa dels propietaris del castell on diuen que els cavalls es deien "Mosquito" i "Guerrero". Encara hi havia la cisterna al centre del pati i a les escales es pot veure la filla dels majorals que estaven al càrrec de la finca.
Claustro de Son Mas a finales de los años 20. Aparece la calesa de los propietarios del castillo donde dicen que los caballos se llamaban "Mosquito" y "Guerrero". Aún estaba la cisterna en el centro del patio y en las escaleras se puede ver a la hija de los mayorales que estaban al cargo de la finca.

divendres, 15 de maig del 2020

Son Mas (pou i porta)

Foto: FBook
Claustre de Son Mas amb el pou i la porta de fusta amb les enredaderes als murs. En l'actualitat es pot veure el redol on estava el pou i les pedres tant del terra com dels murs són les mateixes.
Claustro de Son Mas con el pozo y la puerta de madera con las enredaderas en los muros. En la actualidad se puede ver el círculo donde estaba el pozo y las piedras del suelo y los muros son las mismas.

diumenge, 10 de maig del 2020

Plaça des Pou - Travessia Antoni Mulet (Andratx)

Foto: J.M.
Aquí podem veure la pujada per la Travessia d'Antoni Mulet des de la Plaça des Pou. Podem veure com es conserva la creu així com l'església de Santa Maria.
Aquí podemos ver la subida por la travesía Antoni Mulet desde la plaza del Pou. Podemos ver como se conserva la cruz así como la iglesia de Santa Maria.