divendres, 20 de febrer del 2015

Platja des Camp de Mar (des de s'illeta)

Foto: Fons fotogràfic Rafel Ferrer
Vista de la platja de Camp de Mar des de s'illeta. Només queda la torre antiga i poc més. Les dunes han desaparegut i fins i tot falta un tros de s'illeta.
Això si, grues i edificis en obres no falten...
Vista de la playa de Camp de Mar desde la isleta. Sólo queda la torre antigua y poco más. Las dunas han desaparecido e incluso un trozo de la isla.
Eso sí, gruas y edificios en obras no faltan...

dilluns, 16 de febrer del 2015

Vista Port Andratx (des de Son Orlandis II)

Vista del Port d'Andratx des del Puig de Son Orlandis. El primer que veiem és el pinar que ens impedeix veure el Port en la seva totalitat.
També podem veure com encara no hi és el club de vela ni les cases tant a Sa Mola com a Monport.
Vista del Puerto de Andratx desde el Puig de Son Orlandis. Lo primero que vemos es el pinar que nos impide ver el Puerto en su totalidad.
También podemos ver como aún no está el club de vela ni las casas en la Mola y Monport.

dissabte, 14 de febrer del 2015

Port Andratx (Can Bornada)

Foto: J.M.
Com moltes fotos antigues es pot veure com la imatge és més llarga que la real. Les dues fotos estan limitades per s'Esclop a l'esquerra i la casa enfront de Can Bornada a la dreta.
Destaca l'absència de cotxos a un carrer ample on no hi havia cap restaurant ni terrasses.
Durant molts d'anys fou una zona amb mollets on la gent venia amb les barques petites i on posteriorment moltes famílies venien a nedar durant l'estiu fins que començaren a muntar les terrasses desapareguent la majoria d'aquests mollets (només queden restes dels mateixos)
Como muchas fotos antiguas se puede ver como la imagen es más larga que la real. Las dos fotos están limitadas por s'Esclop a la izquierda y la casa enfrente de Can Bornada a la derecha.
Destaca la ausencia de coches en una calle ancha donde no había restaurantes ni terrazas.
Durante muchos años fue una zona de muelles pequeños donde la gente venía con barcas y posteriormente venían a nadar durante el verano hasta que comenzaron a montar las terrazas desapareciendo la mayoría de estos muelles (sólo quedan restos de los mismos).

dimecres, 11 de febrer del 2015

Camp de Mar (s'Illeta)

Foto: Guillermo Ozonas
Any 1930, encara no havia res a s'illeta de Camp de Mar...
Año 1930, aún no había nada en la isleta de Camp de Mar...