diumenge, 24 de març del 2019

Entrada Sant Elm (1968)

Foto: Jean Yves Aubert
Entrada a Sant Elm a l'any 1968. La carretera estava al nivell de la platja i els cotxos (podem veure Seats 600 i 850) aparcaven a la mateixa platja. Els pins han desaparegut i ara hi ha palmeres.
Entrada a San Telmo del año 1968. La carretera estaba al nivel de la playa y los coches (podemos ver Seats 600 y 850) aparcaban en la misma playa. los pinos han desaparecido y ahora hay palmeras.

dilluns, 18 de març del 2019

Platja de Sant Elm (curses de cotxos anys 70)

Foto: Margarita Vich
Curses de cotxos a la platja de Sant Elm als anys 70. Podem veure un Citroën Dyane 6, un Seat 850 coupé especial i el del mig creiem que és un Austin Morris. Darrera veiem l'Aquamarin on han tancat les seves terrasses i ja no hi ha senyals dels pins substituïts per palmeres.
Segons les xarxes socials, els conductors podrien ser en Miquel de sa platja (Citroën), Toni Ferra Saca (Seat) i Herve-Luc Palmer o el seu germà (Morris).
Carreras de coches en la playa de San Telmo en los años 70. Podemos ver un Citroën Dyane 6, un Seat 850 coupé especial y el de en medio creemos que es un Austin Morris. Detrás vemos el Aquamarin donde han cerrado sus terrazas y ya no hay señales de los pinos siendo sustituidos por palmeras.
Según las redes sociales, los conductores podrían ser Miquel de sa platja (Citroën), Toni Ferra Saca (Seat) y Herve-Luc Palmer o su hermano (Morris).

dijous, 7 de març del 2019

Carrer França (III)

Foto: Juan Raya
Carrer França a S'Arracó per l'any 1968, podem veure un Mobylette AV 88 i el Renault Gordini d'en Paco Chesc al fons. Les cases continuen igual a ambdues bandes del carrer. Això si, el carrer estava buit, no com ara...
Calle Francia en S'Arracó el año 1968, podemos ver un Mobylette AV 88 y el Renault Gordini de Paco Chesc al fondo. Las casas continuan igual a ambos lados de la calle. Eso si, la calle estaba vacia, no como ahora...

dissabte, 2 de març del 2019

Platja Sant Elm (1969)

Foto: Postal  Casa Planas
Postal de Casa Planas de la platja de Sant Elm de l'any 1969 on podem veure la caseta on hi era en Miquel Vich. Els pins que hi havia a la platja han desaparegut.
Postal de Casa Planas de la playa de San Telmo del año 1969 donde podemos ver la caseta donde estaba Miquel Vich. Los pinos que había en la playa han desaparecido.