dimecres, 22 d’abril del 2015

Camp de Mar (Morro d'en Ferrà II)

Foto: Postal
Foto d'un pi que, tal vegada sigui un dels que ara estan dins la terrasa de l'hotel amb el Morro d'en Ferrá al fons.
Foto de un pino que, tal vez sea uno de los que están dentro de la terraza del hotel con el Morro d'en Ferrà al fondo.

dimecres, 8 d’abril del 2015

Platja de Camp de Mar II

Foto: Arxiu Bestard (Huma06)
Vista de la platja de Camp de Mar des d'un costat. La pedra es conserva igualment amb el mateix crull. Els hotels tapen tota la serra de Biniorella al darrere.
Vista de la playa de Camp de Mar desde un lado. La piedra se conserva igual con la misma grieta. Los hoteles tapan toda la sierra de Biniorella que hay detrás.

dimarts, 7 d’abril del 2015

Camp de Mar (Morro d'en Ferrà)

Foto: Vicente García Delgado-Sancho
Foto d'un vaixell a les roques de Camp de Mar, al darrere podem veure es Morro d'en Ferrà. Les roques ara són una terrassa de l'hotel i un cable d'electricitat passa cap a s'illeta.
Era un vaixell francès anomenat "Daiga" i el capità era Mr. Denfert, tots els tripulants es varen poder salvar.
Foto de un barco en las rocas de Camp de Mar, detrás podemos ver el Morro d'en Ferrà. Las rocas ahora son una terraza del hotel y un cable de electricidad pasa hacia la isleta.
Era un barco francés llamado "Daiga" y el capitán era Mr. Denfert, todos los tripulantes se pudieron salvar.