dilluns, 18 d’abril del 2016

Far gros del Port d'Andratx

Foto: J.M.
Faro gros del Port d'Andratx, no sabem encara l'any però està clar que fa molts...
Podem veure es Murter on només hi havia un parell de xalets i la casa de l'Anglès amb la seva torre típica camí cap a la Mola.
Actualment tenim la piscifactoria en primer pla i la passarel·la de fusta just al damunt del moll del far. Qui no ha anat just a la part de davall del moll a veure com passaven les ones per damunt?
Faro grande del Puerto de Andratx, no sabemos aún el año pero está claro que hace muchos...
Podemos ver es Murter donde sólo había un par de chalets y la casa del Inglés con su torre típica camino hacia la Mola.
Actualmente tenemos la piscifactoria en primer plano y la pasarela de madera justo encima del muelle del faro. ¿Quién no ha ido justo debajo del muelle a ver cómo pasaban las olas por encima?

dissabte, 16 d’abril del 2016

Vista Port Andratx

Foto: FaceBook
Imatge antiga del Port ja a color. Podem veure en primer pla la "Casa Faro" que s'intueix a la foto d'avui remodelada al seu sotil. A l'esquerra s'entreveu la torre del Castell Catherine ara tapada per apartaments.
Es veu clarament com ha crescut el Port cap a la segona i tercera línia així com la pujada cap a Cala Llamp.
Imagen antigua del Puerto ya a color. Podemos ver en primer plano la "Casa Faro" que se intuye en la foto de abajo remodelado en su tejado. A la izquierda se vislumbra la torre del Castell Catherine ahora tapada por los apartamentos.
Se ve claramente como ha crecido el Puerto hacia la segunda y tercera linea así como la subida hacia Cala Llamp.

diumenge, 10 d’abril del 2016

Benzinera al Port d'Andratx (1960 aprox.)

Foto: Mª Antonia Molina Castell
Com es pot veure de l'any 1960 aproximadament, des de la benzinera es podien veure quasi la totalitat de les muntanyes a l'altre costat del Port.
Només es torna a veure l'edifici on actualment hi ha la Osteria da Sandro i els adjacents. On abans hi havia solars buits ara hi ha blocs de pisos que tapen tota la vista anterior.
Està clar que es manté la benzinera, negoci que continua essent molt rendible avui en dia.
Como se puede ver del año 1960 aproximadamente, desde la gasolinera se podían ver casi la totalidad de las montañas al otro lado del Puerto.
Sólo se vuelve a ver el edificio donde actualmente está la Osteria da Sandro y los colindantes. Donde antes había solares vacios ahora hay bloques de pisos que tapan toda la vista anterior.
Está claro que se mantiene la gasolinera, negocio que continua siendo muy rentable hoy en día.

dimarts, 5 d’abril del 2016

Entrada Son Mas

Foto: J.M.
Eren altres temps on les ovelles passejaven pels camins. En aquest cas just a l'entrada de Son Mas on ara es troba la rotonda per accedir al Castell de son Mas.
Es pot veure com el passeig de Son Mas estava ple d'arbres sense cap edifici.
Eran otros tiempos donde las ovejas paseaban por los caminos. En este caso, justo en la entrada de Son Mas donde ahora se encuentra la rotonda que da acceso al castillo de Son Mas.
Se puede ver como el paseo de Son Mas estaba lleno de árboles sin edificios.