diumenge, 22 de març de 2020

Gelats Can Nero (Andratx)

Foto: FBook
L'inici dels gelats de Can Nero a Andratx data de l'any 1980. L'any 1992 els tios d'en Juan Nero li varen deixar a ell el negoci. La data de la foto és l'any 2000 on havien fet reforma a la gelateria i varen fer una festa d'inauguració on va venir tothom i en Pep Toni, que era es capellà, la va beneir. Els tios encara eren vius i varen tenir una alegriada. A la foto hi són en Guiem Nero, Lluís Nero, Maria Antònia,, Lluís Nero (fill), Antònia (fillola), Juan Nero i Antonia.
L'any 2015 el fill Lluís va reobrir de nou la gelateria tal i com es veu a la imatge amb els familiars de l'antiga foto.
El inicio de los helados de Can en Andratx data del año 1980. El año 1992 los tíos de Juan Nero le dejaron a él el negocio. La fecha de la foto es del 2000 donde había reformado la heladería e hicieron una fiesta de inauguración de la heladería donde vinieron todos y Pep Toni, que era el cura, la bendijo. En la foto están Guiem Nero, Lluís Nero, Maria Antonia, Lluis Nero (hijo), Antonia (ahijada), Juan Nero y Antonia.
El año 2015 el hijo Lluís reabrió de nuevo la heladería tal y como se ve en la imagen con los familiares de la antigua foto.

divendres, 6 de març de 2020

Carrer Reverend Matías Flexas

Foto del carrer Reverend Matías Flexas durant la celebració de la Mare de Déu de Lluc. Podem veure com es conserven els mateixos edificis. L'únic canvi és la porta metàl·lica de l'esquerra que actualment han empedrat la part baixa i ja no fa la seva funció.
És curiós que, en aquells temps, ja estaven les finestres condemnades de l'edifici de l'esquerra i el mateix a la porta de la dreta.
Foto de la calle Reverendo Matías Flexas durante la celebración de la Virgen de Lluc. Podemos ver como se conservan los mismos edificios. El único cambio es la puerta metálica de la izquierda que ahora está empedrada en su parte baja y ya no cumple su función.
Es curiosos que, en aquellos tiempos, ya estaban las ventanas tapiadas del edificio de la izquierda así como la puerta de la derecha.

dimecres, 8 de gener de 2020

Plaça de Miguel Moner (abans Plaça de la Constitució)

Foto: Ferragut (tarjeta postal)
Foto: J.M.
Plaça de la Constitució (ara Plaça de Miguel Moner, també coneguda popularment com a plaça de Sant Pere) on es pot veure al fons l'antic Ajuntament conservant el rellotge i el petit campanari. Al fons a l'esquerra estava Can Gasparoto i a la dreta li deien Es Casino. Just la primera casa a la dreta era antigament una barberia per després ser una vivenda particular. Es mantenen els mateixos edificis i es pot veure com antigament era zona de festes i congregació d'andritxols per diferents actes. Avui en dia és una zona de pas i l'antic ajuntament ara és l'actual biblioteca d'Andratx.
Plaza de la Constitución (ahora Plaza de Miguel Moner, también conocida popularmente como plaza de San Pedro) donde se puede ver al fondo el antiguo Ayuntamiento conservando el reloj y el pequeño campanario. Al fondo a la izquierda estaba Can Gasparoto y a la derecha lo llamaban el Casino. Justo la primera casa a la derecha era una barbería para después ser una vivienda particular. Se mantienen los mismos edificios y se puede ver como antiguamente era zona de fiestas y congregación de andritxoles para diferentes actos. Ahora es una zona de paso y el antiguo ayuntamiento es la actual biblioteca de Andratx.

divendres, 27 de desembre de 2019

Carrer Balanguera (antic carrer Primo de Rivera, Andratx)

Foto: JMoreno
Foto del carrer Balanguera (antigament Primo de Rivera) durant la celebració de la Mare de Deu de Lluc. L'edifici del fons a la dreta es ca ses monges (ara ja no es veu tapat per un altre edifici nou) i a l'esquerra la fusteria den Miqueló.
Foto de la calle Balanguera (antiguamente Primo de Rivera) durante la celebración de la Virgen de Lluc. El edificio al fondo a la derecha es el de las monjas (ahora ya no se ve tapado por otro nuevo) y a la izquierda tenemos la carpintería de Miqueló.

divendres, 20 de desembre de 2019

Carrer Sallent (Andratx)

Foto: J.M.
Carrer Sallent durant la celebració de les festes de la Mare de Deu de Lluc. On hi havia uns joves arbres ara hi ha cotxos. A l'esquerra ja trobem l'actual centre de Dia. La cotxera i la casa de la dreta encara es mantenen iguals.
Calle Sallent durante la celebración de las fiestas de la Virgen de Lluc. Donde había unos árboles jóvenes ahora hay coches. A la izquierda encontramos el actual centro de día. La cochera y la casa de la derecha aún se mantienen iguales.

divendres, 13 de desembre de 2019

Carrer Pere Antoni Pujol (Andratx)

Carrer Perer Antoni Pujol vist enfront de Can Bolei i adornat amb motiu de la Mare de Deu de Lluc.
Calle Pere Antoni Pujol visto enfrente de Can Bolei y adornado con motivo de la Virgen de Lluc.

dilluns, 11 de novembre de 2019

Son Orlandis (1880 aprox.)

Arxiduc Lluis Salvador (Die Balearem)
Làmina dibuixada per l'Arxiduc Lluís Salvador al seu llibre Die Balearem a finals del segle XIX on podem veure la pujada al Puig de Son Orlandis amb la Mola del Port d'Andratx just enmig i el Puig de s'espart just a la seva dreta. Enlloc de mates i figueres de moro trobem pins per tot arreu.
Lámina dibujada por el Archiduque Luis Salvador en su libro Die Balearem a finales del siglo 19 donde podemos ver la Mola del Puerto de Andratx justo enmedio y a su derecha el Puig de s'Espart. En lugar de matas y chumberas encontramos pinos por todas partes.

dissabte, 7 de setembre de 2019

Av. Bartomeu Esteva Mestre Cuiner (antig. Av. Lluis Alemany) any 1956-57

Foto: Lluís Bonnin
Foto de l'antiga Avinguda Lluís Alemany on podem veure en Lluís de Can Petaqué (també a la foto actual) amb la seva cosina  al costat de ca seva amb una coca de verdura. Es pot veure que encara no hi havia la casa del fuster i que el taller era només un garatge. No es veu el camí que duia cap a Son Prim perquè era més estret i a l'esquerra hi havia un solar amb la paret que es pot veure a la dreta de la foto.

Foto de la antigua avenida Lluís Alemany donde podemos ver a Lluís de Can Petaqué (también en la foto actual) con su prima al lado de su casa con una coca de verdura. Se puede ver que aún no estaba la casa del carpintero y que el taller era sólo un garaje. No se ve el camino que iba a Son Prim porque era más estrecho y a su izquierda había un solar con la pared que se puede ver a la derecha de la foto antigua.

dimecres, 21 d’agost de 2019

Carrer Pare Pascual (1959)

Foto: FBook FAM
Foto de l'inici del carrer Pare Pascual a Andratx a l'any 1959 on es pot veure que ja no queda res del que hi havia a la banda esquerra. Es mantenen les cases de la dreta amb alguna reforma.
Foto del inicio de la calle Padre Pascual en Andratx del año 1959 donde se puede ver que ya no queda nada de lo que había en la parte izquierda. Se mantienen las casas de la derecha con alguna reforma.

dilluns, 22 d’abril de 2019

Moll Sant Elm (1984)

Foto: Postal
Postal de l'any 1984 del moll de Sant Elm i el restaurant Na Caragola. Han desaparegut les casetes de les barques i s'ha ampliat el moll guanyant terreny a la mar.
No s'ha pogut fer exactament la mateixa perspectiva, ja que on abans hi havia un terreny de terra i mates ara estan les terrasses d'altres restaurants.
Al fons es pot veure l'edifici de l'Aquamarin i el castell de Sant Elm.
Postal del año 1984 del muelle de San Telmo y el restaurante Na Caragola. Han desaparecido las casetas de las barcas y se ha ampliado el muelle ganando terreno al mar.
No se ha podido hacer exactamente la misma perspectiva ya que donde antes había un terreno de tierra y matas ahora están las terrazas de otros restaurantes.
Al fondo se puede ver el edificio del Aquamarin y el castillo de San Telmo.