divendres, 12 d’octubre de 2018

Saluet (Port Andratx)

Foto: Guia Balear Josep Pla
Foto de Saluet treta de la Guia Balear de Josep Pla (1950). O no hi havia canyes o les tallaven al costat de l'aigua. Encara hi són les cases del fons i podem veure s'Esclop i el Galatzó al fons.
Per l'angle de la foto podem deduir que el pont estava més alt en aquells anys.
Foto de Saluet sacada de la Guía Balear de Josep Pla (1950). O no había cañas o las cortaban al borde del agua. Aún están las casas del fondo y podemos ver el Esclop y el Galatzó al fondo.
Por el ángulo de la foto podemos deducir que el puente era más alto en aquellos años.

dissabte, 8 de setembre de 2018

Far gros i puig de s'Espart (1966 aprox.)

Foto: J.M.
Aquí es pot veure el puig de s'Espart quan començaven a fer les carreteres de la futura urbanització. Es pot veure la casa de l'antic farer, ara un laboratori d'investigacions marines, també l'antic hostal i com es començava a construir l'edifici d'apartaments NautiClub de Cala Fonoll.
Aquí podemos ver el puig de s'Espart cuando comenzaban a hacer las carreteras de la futura urbanización. Se puede ver la casa del antiguo farero, ahora un laboratorio de investigaciones marinas, también el antiguo hostal y como se comenzaba a construir el edificio de apartamentos NautiClub de Cala Fonoll.

divendres, 31 d’agost de 2018

Far petit (1968)

Pel·lícula El Mago (any 1968)
Fotograma de la pel·lícula "El Mago" rodada en part al Port d'Andratx l'any 1968. Ja es pot veure l'hotel Brismar i el Bellavista així com la Llonja. A primera línia el mar sense cap vaixell fondejat i un petit optimist vermell sense haver de sortejar la gran quantitat de barques que trobem avui dia.
Encara es podia veure l'església avui tapada pels diferents edificis.
Fotograma de la película El Mago rodada en el Puerto de Andratx el año 1968. Ya se puede ver el Hotel Brismar y el Bellavista así como la Lonja. En primera línea el mar sin barco alguno fondeado y un pequeño optimist rojo sin tener que sortear la gran cantidad de barcas que encontramos hoy en día.
Aún se podía ver la iglesia hoy tapada por los diferentes edificios.

dijous, 23 d’agost de 2018

Mola Club Port d'Andratx

Postal
Qui no s'enrecorda del Mola Club? Darrer punt de sortida de la nit portenya que començavem per l'Idó per després anar a Le Privé a Cala Llamp i acabavem aquí a les tantes de la matinada.
Ara només hi ha pedres i la resta d'una paret que estava just sota la discoteca. Del funicular queden restes dels rails.
¿Quién no se acuerda del Mola Club? Último punto de salida de la noche porteña que comenzábamos por el Idó para después ir a Le Privé en Cala Llamp y acabábamos aquí a las tantas de la madrugada.
Ahora solo hay piedras y el resto de una pared que había justo debajo de la discoteca. Del funicular solo quedan restos de los railes.
Foto: Carolina Castro

divendres, 17 d’agost de 2018

Es Saluet

Foto: FBook
Vista des del torrent de Saluet al pont fet pels peatons a les dues fotos. Just darrera de la primera persona a l'esquerra, està la torre que havia al Port i que encara es pot veure a la part trasera de l'edifici verd que es veu, on als baixos està el restaurant El Coche des del 77.
Vista desde el torrente de Saluet al puente hecho para los peatones en las dos fotos. Justo detrás de la primera persona a la izquierda, está la torre que había en el puerto y que aún puede verse desde la parte trasera del edificio verde que se ve, donde en los bajos está el restaurante el Coche desde el 77.

dilluns, 18 de desembre de 2017

Port Andratx (1968)

Foto: FBook
Al final del moll, just al davant del què era el Bar Avenida, es pot veure la capella que es va muntar per la pel·lícula The Magus l'any 1968. No hi havia plaça i els cotxos hi aparcaven al mig. També es pot veure la Consigna original i el forn de la Reina, just a l'altre cantó de la Consigna estava la petita oficina d'Oliver Mateu i damunt hi vivia el pintor Ventosa. La resta tapat per les palmeres que es varen col·locar més tard.
Al final del muelle, delante del entonces Bar Avenida, se puede ver la capilla que montaron para la película 'The Magus' del año 1968. No había plaza y los coches aparcaban en medio. También se puede ver la Consigna original y la panadería de la Reina, justo en la otra esquina de la Consigna, estaba la pequeña oficina de Oliver Mateu y arriba vivía el pintor Ventosa.. El resto tapado por las palmeras que se colocaron más tarde.

dimecres, 6 de desembre de 2017

Ses Bassetes (Port Andratx)

Foto: J.M.
La petita platja de ses Bassetes amb Can Bornada al darrera i el far petit al fons. Més al fons es veuen sa tortuga (puig de Son Orlandis), el poble d'Andratx i les muntanyes de s'Esclop i el Galatzó.
El restaurant Rocamar apareixeria molt més tard amb la seva terrassa al final del Port on només hi havia casetes de pescadors amb els seus mollets.

La pequeña playa de ses Bassetes con Can Bornada detrás y el faro pequeño al fondo. Más al fondo vemos la tortuga (puig de Son Orlandis), el pueblo de Andratx y las montañas de s'Esclop y el Galatzó.
El restaurante Rocamar aparecería mucho más tarde con su terraza al final del Puerto donde sólo había casas de pescadores con sus muelles.

dijous, 9 de novembre de 2017

Primera línia Port Andratx anys 80-90

Cada any, a finals de l'estiu, amb la primera tempesta d'aigua sempre arrossegava algun vaixell o veler que encara estava fondejat fora de la protecció dels fars cap a la costa. Aquesta ocasió va ser just enfront del restaurant Layn.
Podem veure que encara només hi havia dos restaurants, el Layn i el Rocamar. Ara en trobem fins a 8 amb les seves terrasses corresponents desapareixent el passeig que en un principi s'havia fet tapant els mollets on molts de nosaltres havíem après a nedar tota la vida.
Cada año, a finales de verano, con la primera tormenta de agua siempre arrastraba algún barco o velero que aún estaba fondeado fuera de la protección de los faros hacia la costa. En esta ocasión fue justo enfrente del restaurante Layn.
Podemos ver que aún sólo había dos restaurantes, el Layn y el Rocamar. Ahora encontramos hasta 8 con sus terrazas correspondientes desapareciendo el paseo que en un principio se había hecho tapando los muelles donde muchos de nosotros habíamos aprendida a nadar toda la vida.

dijous, 19 d’octubre de 2017

Puig de s'Espart

Foto FBook
Poc a poc el Puig de s'Espart es va omplint de xalets i els vaixells de vela van cap el Club de vela deixant lloc per a zodiacs i barques més petites. També hi ha menys llauts que abans...
Fins i tot ara tenim un moll flotant que ja està ple.
Poco a poco el Puig de s'Espart se va llenando de chalets y los barcos de vela van hacia el Club de vela dejando lugar para zodiacs y barcas más pequeñas. También hay menos llauts que antes...
Incluso ahora tenemos un muelle flotante que ya está lleno.

dimecres, 11 d’octubre de 2017

Varadero Port Andratx

Foto: Juan Cerda Vadell
Foto del varadero del Port Andratx, darrere es pot veure l'Acal que es va inaugurar el 62 i encara hi és. Al costat han anat sortint altres restaurants o bars i fins i tot un sucursal bancaria en un edifici nou que no hi era abans.
Just al darrera de l'edifici verd on ara hi ha el restaurant el Coche es pot veure com surt per damunt la torre  de Sant Francesc construïda en 1739 pels pescadors del Port.
Foto del varadero del Puerto de Andratx, detrás se puede ver el Acal que se inauguró el 62 y aún está. Al lado han ido saliendo restaurantes o bares e incluso una sucursal bancaria en un edificio nuevo que no estaba antes.
Justo detrás del edificio verde donde ahora está el restaurante el Coche se puede ver como aparece por arriba la torre de Sant Francesc construida en 1739 por los pescadores del Puerto.