dissabte, 7 de setembre de 2019

Av. Bartomeu Esteva Mestre Cuiner (antig. Av. Lluis Alemany) any 1956-57

Foto: Lluís Bonnin
Foto de l'antiga Avinguda Lluís Alemany on podem veure en Lluís de Can Petaqué (també a la foto actual) amb la seva cosina  al costat de ca seva amb una coca de verdura. Es pot veure que encara no hi havia la casa del fuster i que el taller era només un garatge. No es veu el camí que duia cap a Son Prim perquè era més estret i a l'esquerra hi havia un solar amb la paret que es pot veure a la dreta de la foto.

Foto de la antigua avenida Lluís Alemany donde podemos ver a Lluís de Can Petaqué (también en la foto actual) con su prima al lado de su casa con una coca de verdura. Se puede ver que aún no estaba la casa del carpintero y que el taller era sólo un garaje. No se ve el camino que iba a Son Prim porque era más estrecho y a su izquierda había un solar con la pared que se puede ver a la derecha de la foto antigua.

dimecres, 21 d’agost de 2019

Carrer Pare Pascual (1959)

Foto: FBook FAM
Foto de l'inici del carrer Pare Pascual a Andratx a l'any 1959 on es pot veure que ja no queda res del que hi havia a la banda esquerra. Es mantenen les cases de la dreta amb alguna reforma.
Foto del inicio de la calle Padre Pascual en Andratx del año 1959 donde se puede ver que ya no queda nada de lo que había en la parte izquierda. Se mantienen las casas de la derecha con alguna reforma.

dilluns, 22 d’abril de 2019

Moll Sant Elm (1984)

Foto: Postal
Postal de l'any 1984 del moll de Sant Elm i el restaurant Na Caragola. Han desaparegut les casetes de les barques i s'ha ampliat el moll guanyant terreny a la mar.
No s'ha pogut fer exactament la mateixa perspectiva, ja que on abans hi havia un terreny de terra i mates ara estan les terrasses d'altres restaurants.
Al fons es pot veure l'edifici de l'Aquamarin i el castell de Sant Elm.
Postal del año 1984 del muelle de San Telmo y el restaurante Na Caragola. Han desaparecido las casetas de las barcas y se ha ampliado el muelle ganando terreno al mar.
No se ha podido hacer exactamente la misma perspectiva ya que donde antes había un terreno de tierra y matas ahora están las terrazas de otros restaurantes.
Al fondo se puede ver el edificio del Aquamarin y el castillo de San Telmo.

dimarts, 16 d’abril de 2019

Moll Sant Elm (II)

Foto: FBook
Foto del moll de Sant Elm on abans estaven els llaüts i les xarxes de pesca on ara atura la Margarita, vaixell que duu els visitants a la Dragonera. 
Podem veure com les terrasses dels restaurants arriben ara fins al moll, han desaparegut els "garatges" de les barques i només estava la primera planta de na Caragola.
Foto del muelle de San Telmo donde antes estaban los llauts y las redes de pesca donde ahora atraca la Margarita, barco que lleva los visitantes a la Dragonera.
Podemos ver como las terrazas de los restaurantes llegan hasta el muelle ahora, han desaparecido los "garajes" de las barcas y sólo estaba la primera planta de na Caragola.

dimarts, 2 d’abril de 2019

Moll Sant Elm

Foto: Pierre Eyckmans
Moll dels pescadors a Sant Elm amb les xarxes esteses. Actualment és on atraca el llaut Margarita per dur els turistes a la Dragonera.
Muelle de los pescadores en San Telmo con las redes extendidas. Actualmente es donde atraca el llaut Margarita para transportar los turistas a la Dragonera.

diumenge, 24 de març de 2019

Entrada Sant Elm (1968)

Foto: Jean Yves Aubert
Entrada a Sant Elm a l'any 1968. La carretera estava al nivell de la platja i els cotxos (podem veure Seats 600 i 850) aparcaven a la mateixa platja. Els pins han desaparegut i ara hi ha palmeres.
Entrada a San Telmo del año 1968. La carretera estaba al nivel de la playa y los coches (podemos ver Seats 600 y 850) aparcaban en la misma playa. los pinos han desaparecido y ahora hay palmeras.

dilluns, 18 de març de 2019

Platja de Sant Elm (curses de cotxos anys 70)

Foto: Margarita Vich
Curses de cotxos a la platja de Sant Elm als anys 70. Podem veure un Citroën Dyane 6, un Seat 850 coupé especial i el del mig creiem que és un Austin Morris. Darrera veiem l'Aquamarin on han tancat les seves terrasses i ja no hi ha senyals dels pins substituïts per palmeres.
Segons les xarxes socials, els conductors podrien ser en Miquel de sa platja (Citroën), Toni Ferra Saca (Seat) i Herve-Luc Palmer o el seu germà (Morris).
Carreras de coches en la playa de San Telmo en los años 70. Podemos ver un Citroën Dyane 6, un Seat 850 coupé especial y el de en medio creemos que es un Austin Morris. Detrás vemos el Aquamarin donde han cerrado sus terrazas y ya no hay señales de los pinos siendo sustituidos por palmeras.
Según las redes sociales, los conductores podrían ser Miquel de sa platja (Citroën), Toni Ferra Saca (Seat) y Herve-Luc Palmer o su hermano (Morris).

dijous, 7 de març de 2019

Carrer França (III)

Foto: Juan Raya
Carrer França a S'Arracó per l'any 1968, podem veure un Mobylette AV 88 i el Renault Gordini d'en Paco Chesc al fons. Les cases continuen igual a ambdues bandes del carrer. Això si, el carrer estava buit, no com ara...
Calle Francia en S'Arracó el año 1968, podemos ver un Mobylette AV 88 y el Renault Gordini de Paco Chesc al fondo. Las casas continuan igual a ambos lados de la calle. Eso si, la calle estaba vacia, no como ahora...

dissabte, 2 de març de 2019

Platja Sant Elm (1969)

Foto: Postal  Casa Planas
Postal de Casa Planas de la platja de Sant Elm de l'any 1969 on podem veure la caseta on hi era en Miquel Vich. Els pins que hi havia a la platja han desaparegut.
Postal de Casa Planas de la playa de San Telmo del año 1969 donde podemos ver la caseta donde estaba Miquel Vich. Los pinos que había en la playa han desaparecido.

diumenge, 10 de febrer de 2019

Camp de futbol Sa Plana (Andratx)

Foto: J.M.
Camp de futbol de Sa plana en obres, desconeixem les dates de moment. Al fons podem veure el Puig des Cornador, els molins de sa Planeta i l'església d'Andratx.
Campo de fútbol de Sa Plana en obras, desconocemos las fechas de las obras de momento. Al fondo podemos ver el Puig des Cornador, los molinos de sa Planeta y la iglesia de Andratx.