dijous, 23 de maig del 2024

Travessia Antoni Mulet (Andratx)

Foto: J.M.

Desfilada de la banda musical, xeremiers i autoritats durant les festes de Sant Pere l'any 1965 passant al costat de la plaça des Pou pujant cap a la parroquia d'Andratx.

Desfile de la banda musical, xeremiers y autoridades durante las fiestas de San Pedro el año 1965 pasando al lado de la plaza del Pou subiendo hacia la parroquía de Andratx.

divendres, 22 de març del 2024

Carrer Pedro A. Pujol (Andratx)

 

Foto: J.M.
Carrer Pedro A. Pujol adornat amb motiu de la festivitat del Corpus com la resta de carrers principals d'Andratx.

Calle Pedro A. Pujol adornada con motivo de la festividad del Corpus como el resto de calles principales de Andratx.

dissabte, 9 de març del 2024

Carrer del Carme II (Andratx)

Foto: Setmanari Andratx

 Carrer del Carme on encara eren camins de terra enlloc dels actuals empedrats.

Calle del Carmen donde aún eran caminos de tierra en lugar de los actuales empedrados.

divendres, 1 de març del 2024

Av. Joan Carles I (postguerra Andratx)

 

Foto: Facebook

Camió pujant per la Avinguda Joan Carles I (antic carrer Cerdà) en el temps de la postguerra sense els cotxos aparcats ni els arbres que hi ha a l'actualitat.

Camión subiendo por la Avenida Joan Carles I (antigua calle Cerdà) en el tiempo de la postguerra sin los coches aparcados ni los árboles que hay en la actualidad.

dissabte, 24 de febrer del 2024

Gelateria Can Toneta (Andratx)


Foto: Particular
Foto de la Gelateria Can Toneta aproximadament l'any 1990. Més tard aniria canviant de negocis i el darrer va ser Sa Societat com es pot veure al cartell que encara aguanta el pas del temps.

Foto de la Heladería Can Toneta aproximadamente el año 1990. Más tarde iría cambiando de negocios y el último fue Sa Societat tal y como puede leerse en el cartel que aún aguanta el paso del tiempo.

dijous, 22 de febrer del 2024

Carrer del Carme I (Andratx)

Foto: Setmanari Andraitx

Carrer del Carme dins el barri del Pantaleu, encara sense asfaltar i sense cap cotxo.

Calle del Carmen dentro del barrio del Pantaleu, aún sin asfaltar y sin coches.

dimecres, 21 de febrer del 2024

Carrer Joan Carles I (antic carrer Cerdà o sa Carretera)

 

Foto: J.M
Aquí tenim una altre foto del carrer Cerdà on podem veure l'administració de loteries (actual estanc) i l'hotel Can Rico a l'altre costat. L'actual passeig peatonal era un carrer més i podem veure els clàssics Seat 850 i Renault 8.

Aquí tenemos otra foto de la calle Cerdà donde podemos ver la administración de loterías (actual estanco) y el hotel Can Rico al otro lado. El actual paseo peatonal era una calle más y podemos ver los clásicos Seat 850 y Renault 8.

dilluns, 19 de febrer del 2024

Can Terrola (Andratx)

 

Foto: FBook
Foto de Can Terrola, localitzada just a la sortida d'Andratx cap al Port d'Andratx. Encara tenia el carrer sense asfaltar i, malgrat surt molta gent a la foto, es respira la tranquil·litat d'aquells temps.

Foto de Can Terrola, localizada justo en la salida de Andratx hacia el Puerto de Andratx. Aún tenía la calle sin asfaltar y, a pesar de que sale mucha gente en la foto, se respira la tranquilidad de aquellos tiempos.

dimecres, 20 de juliol del 2022

Vistes aèries Port Andratx

 

Foto: Truyol

Aquí podem veure fotos del inicis del Port d'Andratx amb les barques que duien oli i fustes i cap indici tant del club de vela com de la llotja del peix.

A les fotos següents veiem com es comencen a veure la fàbrica d'oli al mig del nucli i com comencen les obres tant de la llotja com del Club de Vela.

Veiem com es passa de vaixells que transportaven oli i fustes (i fins i tot duien esponges de Cuba) als típics llaüts de pesca i finalment barques recreatives i llanxes més grosses.

L'única part que encara queda verge són els aiguamolls de Can Fasser.

Foto: Truyol

Aquí podemos ver fotos de los inicios del Puerto de Andratx con las barcas que llevaban aceite y madera y ningún indicio tanto del club de vela como de la lonja del pescado.

En las fotos siguientes vemos como se comienza a ver la fábrica de aceite en medio del núcleo y como inician obras de la Lonja y del Club de Vela.

Vemos como se pasa de barcos que transportaban aceite y madera (incluso traían esponjas de Cuba) a los típicos "llaüts" de pesca y finalmente barcas recreativas y lanchas más grandes.

La única parte que queda aún vírgen son los humedales de Can Fasser.

Foto: FacebookFoto: Facebook  1962

Foto: Facebook

Foto: Facebook


Foto: postal


Foto: Facebook

Foto: Facebook

dissabte, 6 de febrer del 2021

Platja Camp de Mar III

Foto: Postal (fotos antigues Mallorca Facebook)
 Postal de la platja de Camp de Mar en ple estiu. Podem veure que l'hotel Platja Camp de Mar només tenia la part davantera feta (o està tapada pels pins) comparada amb l'actual mentre que l'altre hotel Gran Camp de Mar el varen esbucar per fer-ne un de nou molt més gros. Pocs pins han sobreviscut aquest boom turístic mentre que es manté la passarel·la cap a la illeta.

Postal de la playa de Camp de Mar en pleno verano. Podemos ver que el hotel Playa Camp de Mar sólo tenía la parte delantera (o está tapada por los pinos) comparada con el actual mientras que el otro hotel Gran Camp de Mar lo derribaron para hacer uno nuevo más grande. Pocos pinos han sobrevivido este boom turístico mientras que se mantiene la pasarela hacia la illeta.